Innowacje - Kyocera wśród najbardziej innowacyjnych firm świata

Dr Inamori Kazuo jest założycielem Kyocery, japońskiego producenta niezwykle trwałych drukarek wyposażonych w ceramiczny bęben, wieloletniego partnera firmy Arcus. Ale w Japonii jest on nie tylko cenionym przedsiębiorcą, ale wręcz legendarną postacią.

Inamori Kazuo nie tylko stworzył firmę Kyocera, ale odniósł też w latach 80. XX wieku sukces w branży telekomunikacji, a w 2010 roku przyjął na prośbę rządu Japonii stanowisko prezesa postawionych w stan upadłości Japońskich Linii Lotniczych. I w trochę ponad dwa lata wyprowadził je z zapaści.

W jaki sposób odnosi tak spektakularne sukcesy? W swojej działalności biznesowej kieruje się stworzonym przez siebie systemem zarządzania Ameba. Zaletą systemu zarządzania Ameba jest jego skuteczność (o czym świadczą sukcesy dra Inamori Kazuo), ale też jego jasność i prostota. Zachęcam do zapoznania się z 12 zasadami zarządzania dr Kazuo Inamori:

 

Zasada nr 1
Clearly state the purpose and mission of your business.
Set high objectives that are noble, just and fair.

W sposób jasny i precyzyjny wyznacz cele i misję swojego przedsięwzięcia. Wyznaczone cele powinny być uczciwe, rzetelne i sprawiedliwe.

 

Zasada nr 2
Set specific goals.
Once targets are set, share them with all employees.

Ustal konkretne i dokładne cele.
Gdy to zrobisz, podziel się nimi ze swoimi pracownikami.

 

Zasada nr 3
Keep a passionate desire in your heart.
Your desire must be strong and persistent to penetrate into your subconscious mind.

Wola i żarliwa chęć działania powinny być przez Ciebie nieustannie pielęgnowane i utrzymywane. W sposób, który pozwoli na stosowanie jej podświadomie.

 

Zasada nr 4
Strive harder than anyone else.
Work steadily and diligently, one step at a time, never relenting in tedious tasks.

Staraj się bardziej od innych. Swoją pracę wykonuj sumiennie i systematycznie, krok po kroku. Nie pozwól się zdemotywować żmudnym i uciążliwym zadaniom.

 

Zasada nr 5
Maximize revenues and minimize expenses.
Measure your inflow and control your outflow; don’t chase profit, but let it follow your effort.

Maksymalizuj przychody i minimalizuj wydatki.
Mierz strumień przychodów i kontroluj strumień wydatków: nie goń za zyskiem, ale pozwól mu podążać za Twoimi wysiłkami

 

Zasada nr 6
Pricing is management.
Pricing is top management’s responsibility: to find that one point where customers are happy and the company is most profitable.

Strategia cenowa to część zarządzania.
W gestii zarządu leży określenie strategii cenowej, polegającej na znalezieniu optymalnego punktu, w którym klienci są zadowoleni, a firma przynosi największe zyski.

 

Zasada nr 7
Success is determined by willpower.
Business management requires a persistent, “rock-piercing” will.

Siła woli determinuje sukces.
Zarządzanie biznesem wymaga żelaznej woli.

 

Zasada nr 8
Possess a fighting spirit.
Management requires a more combative mentality than any martial art.

Posiądź ducha walki.
Zarządzanie wymaga bardziej wojowniczego usposobienia niż jakakolwiek inna sztuka walki.

 

Zasada nr 9
Face every challenge with courage.
Be fair and never deceive others.

Odważnie stawiaj czoła wyzwaniom.
Bądź uczciwy i nigdy nie oszukuj.

 

Zasada nr 10
Always be creative in your work.
Innovate and improve continuously. Today should be better than yesterday; tomorrow, better than today.

W pracy zawsze bądź kreatywny.
Ciągle wprowadzaj innowacje i poprawiaj je. Dzisiaj powinno być lepsze niż było wczoraj, jutro powinno być lepsze niż dzisiaj.

 

Zasada nr 11
Be kind and sincere.
Business is based on partnerships and must bring happiness to all parties.

Bądź miły i szczery.
Biznes opiera się na partnerstwie i musi dawać szczęście wszystkim jego uczestnikom.

 

Zasada nr 12
Always be cheerful and positive; hold great dreams and hopes in the pureness of your heart.

Zawsze bądź wesoły i myśl pozytywnie, posiadaj wielkie marzenia i nadzieje oraz szlachetne serce.

 

Być może część przedstawionych zasad może wydawać się oczywista, ale to właśnie dzięki konsekwentnemu stosowaniu ich Inamori Kazuo odniósł tak wiele sukcesów jak stworzenie firmy Kyocera, czy uratowanie przed bankructwem japońskiego narodowego przewoźnika lotniczego.