Wydruk bezpieczny pozwala na zachowanie poufności danych

Na łamach dodatku do „Gazety Wyborczej” „Mój Biznes” skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw redakcja opisuje jak obniżyć koszty druku w firmie. W materiale wypowiada się Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A.

Mimo rosnącej popularności elektronicznej formy dokumentów, w przedsiębiorstwach nadal dużo się drukuje, m. in. z powodu przepisów prawa, które wymagają często papierowej formy dokumentów.

Według cytowanego w artykule Michała Czeredysa pierwszym krokiem do optymalizacji kosztów druku jest uświadomienie sobie jak duże są dotychczasowe wydatki na ten cel. Tymczasem nawet 90 proc. firm nie wie ile wydaje pieniędzy na drukowanie dokumentów. Dopiero, gdy zarządzający przedsiębiorstwami zdają sobie sprawę ze skali problemu, zadają sobie pytanie: jak obniżyć koszty druku w firmie i poprawić jej wynik finansowy?

Najtańsze w zakupie drukarkiurządzenia wielofunkcyjne okazują się przeważnie mało wydajne i drogie w użytkowaniu przez wysokie ceny materiałów eksploatacyjnych. Ale jak zauważa w tekście Prezes Zarządu Arcus Michał Czeredys, firmy mogą korzystać z nowoczesnych i wydajnych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera bez kupowania ich. Firma Arcus oferuje dzierżawę urządzeń. Przedsiębiorca ponosi miesięczny zryczałtowany koszt dzierżawy i wydruków, a po stronie dostawcy usługi jest serwis i amortyzacja urządzeń.

Jedną z odpowiedzi na pytanie: jak obniżyć koszty druku w firmie jest autoryzacja wydruku. Michał Czeredys wyjaśnia, że polega ona na potrzebie podania unikalnego kodu dostępu przez pracownika w celu wydrukowania. Z jednej strony ogranicza to liczbę niepotrzebnych wydruków, a z drugiej pozwala monitorować ich liczbę.