„Gazeta Finansowa” przyznała Prezesowi Arcus S.A. Michałowi Czeredysowi „Plus Tygodnia”. Redakcja tygodnika dla finansistów przyznała wyróżnienie za walkę o równe prawa wykonawców na rynku zamówień publicznych. Redakcja zwróciła uwagę, że przez lata po kontrakty sięgali najwięksi i najlepiej poinformowani albo też najlepiej usytuowani gracze. Michał Czeredys od lat angażował się w poprawę transparentności procesu wyłaniania najlepszej oferty. Właśnie za te działania redakcja magazynu biznesowego „Bloomberg Businessweek Polska” nagrodziła Prezesa Michała Czeredysa tytułem TOP Menedżer 2015.

Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. za swoją działalność biznesową był wielokrotnie nagradzany, m.in. tytułami „Top 20 Bloomberg Businesweek Polska”, czy „Top Profesjonalista WPROST”. Firma Arcus była wielokrotnie nagradzana prestiżowymi tytułami, m.in. godłem promocyjnym „Teraz Polska”, czy tytuł „Hit” dla Arcus Kyocera MDS przyznany przez redakcję „Gazety Bankowej” oraz tytuł „Investment of the year” przyznawany przez redakcję anglojęzycznego magazynu “Warsaw Business Journal”.