Bogdan Kwiatkowski, Dyrektor Biura Sprzedaży T-matic Systems i uczestnik Złombol

Magazyn „Fleet” poświęcony profesjonalnemu zarządzaniu flotą samochodową opublikował artykuł Piotr Golika, Prezesa Zarządu T-matic Systems na temat nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających menedżerów floty. W tekście opisane zostało wdrożenie T-matic Management System w flocie samochodów Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy jest polskim bankiem detalicznym, którego udziałowcami są Poczta Polska i PKO BP. Oferta banku koncentruje się na prostych i bezpiecznych usługach finansowych. Jak pisze w artykule w magazynie „Fleet” Piotr Golik flota Banku Pocztowego składa się z ok. 90 pojazdów. Są to samochody osobowe. Z tej liczby 70 aut zgodnie z polityką samochodową Banku nie mogą być użytkowane prywatnie. W celu weryfikacji, czy pracownicy przestrzegają zasad użytkowania samochodów służbowych zdecydowano się na monitoring floty za pomocą GPS.

Jak opisuje Piotr Golik w artykule T-matic Systems zaoferowało przeprowadzenie testów systemu umożliwiającego monitoring floty na kilku pojazdach. Ponieważ wypadły pozytywnie, zapadła decyzja o wdrożeniu T-matic Management System w całej flocie pojazdów Banku Pocztowego.

„Proces instalacji był przeprowadzony sprawnie, z ograniczeniem do minimum zaangażowania przedstawicieli Banku – urządzenia monitorujące zostały wpięte przez Zespół Obsługi Klienta TiMS do złącza serwisowego OBD. Klient określił także precyzyjnie zakres informacji, które chce otrzymywać w raportach z systemu. Dzięki elastycznej metodologii T-matic Systems w podejściu do potrzeb, stworzenie odpowiedniego systemu raportowania nie stanowiło problemu.” – opisuje Piotr Golik w artykule.

Monitoring floty przyniósł znaczące efekty. Całkowity przebieg generowany przez flotę przez pół roku spadł o ponad 110 tys. km i to pomimo reorganizacji obszarów i zwiększenia powierzchni, które obsługują handlowcy (obecnie obsługują oni znacznie większy obszar niż przed wdrożeniem systemu monitoringu). To oczywiście przekłada się na obniżkę kosztów użytkowania floty. Spadły nie tylko wydatki na paliwo, ale również na koszty leasingu floty – dostawca usługi określił limity roczne kilometrów, które mogą przejeżdżać samochody, a ich przekroczenie było dodatkowo płatne.

Piotr Golik wyjaśnia, że przełożeni mają teraz możliwość monitorowania pracy swoich podwładnych – mogą sprawdzić, gdzie w danym momencie znajdują się ich pojazdy, czy np. w godzinach pracy nie znajdują się poza obszarem, w którym być powinni. Dodatkową bardzo praktyczną funkcją jest tzw. „lista obecności”. Jest to kontrola obszaru, w którym samochody powinny znajdować się po zakończonej pracy, np. parking pod wskazanym oddziałem banku. Dzięki temu szybko można sprawdzić, czy pracownik pozostawił samochód tam, gdzie powinien.

Skuteczny monitoring spowodował, że samochody flotowe w Banku Pocztowym są teraz wykorzystywane w sposób zgodny z firmowymi regulacjami.