Bogdan Kwiatkowski, Dyrektor Biura Sprzedaży T-matic Systems i uczestnik Złombol

Monitoring floty: Bank Pocztowy

Magazyn „Fleet” poświęcony profesjonalnemu zarządzaniu flotą samochodową opublikował artykuł Piotr Golika, Prezesa Zarządu T-matic Systems na temat nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających menedżerów floty. W tekście opisane zostało wdrożenie T-matic Management System w flocie samochodów Banku Pocztowego. ... Czytaj więcej!