Tygodnik „Gazeta Finansowa” informuje o wynikach Grupy Arcus za pierwszy kwartał 2016 roku, a także wyjaśnia, że firma pracuje nad polubownym zakończeniem sporu z Energą-Operator.

W „Gazecie Finansowej” możemy przeczytać, że wyniki są zgodne z założeniami zarządu: przychody w I kwartale 2016 roku wyniosły 23,5 mln zł wobec 38,3 mln zł rok wcześniej, a EBITDA w tym okresie wzrosła o 0,8 mln zł.

Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus wyjaśnił, że spadek przychodów był planowany i wynika z koncentracji na mniejszej ilości przetargów, ale o wyższej rentowności. Zmianie struktury przychodów towarzyszy wzrost roli usług wdrożeniowych i integratorskich oferowanych przez Grupę Arcus.

Jak możemy przeczytać w „Gazecie Finansowej” na wynik spółki miały też wpływ zakupy i niezrealizowane różnice kursowe (EUR/PLN). Zakupiony towar na dzień 31.03.2016 prezentowany był w pozycji zapasy i został wyceniony w złotówkach.

Prezes Michał Czeredys zwraca też uwagę, że w pierwszym kwartale 2015 roku firma Arcus zbyła akcje Tauron, co wygenerowało dodatkowy przychód finansowy i podwyższyło bazę porównawczą.

Arcus i należąca do Grupy spółka T-matic Systems pracują nad ugodowym rozwiązaniem sporu z Energą-Operator dotyczącego kontraktu na dostawę ponad 410 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej wraz z usługą wdrożenia infrastruktury pomiarowej.

Pełna treść artykułu w najnowszym numerze „Gazety Finansowej”.