W ofercie T-matic Systems od niedawna dostępne jest rozwiązanie ITC (Inteligent Traffic Counter) umożliwiające automatyczny pomiar natężenia ruchu. To rozwiązanie było opracowywane głównie z myślą o pomiarze ruchu drogowego, ale technologia automatycznego zliczania pojazdów ma o wiele więcej zastosowań.

Pomiar natężenia ruchu umożliwia automatyczne zliczanie przejeżdżających po drodze samochodów za pomocą kamery wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie. Dzięki temu eliminowany jest kosztowy i obarczony dużym ryzykiem błędów pomiar manualny. Pomiar natężenia ruchu to zadanie dla zarządców dróg – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządów.

Ale rozwiązanie ITC (Inteligent Traffic Counter) nie odnosi się tylko do liczenia pojazdów. Automatyczny system umożliwiający pomiar natężenia ruchu po odpowiednim skalibrowaniu może liczyć też przechodzące osoby, a to otwiera całą paletę możliwości zastosowań:

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych – w przypadku inwestycji państwowych najbardziej oczywiste zastosowanie to pomiar ruchu drogowego i na tej podstawie podejmowanie decyzji o rozbudowie dróg.

Pomiar natężenia ruchu może być też wykorzystywany przez sektor prywatny. Budowa średniej wielkości marketu oznacza inwestycję w wysokości kilkunastu milionów złotych. Budowa dużej galerii handlowej w stolicy to inwestycja liczona w setkach milionów euro. Jak ocenić czy poniesiony koszt w danej lokalizacji zwróci się? Pod uwagę branych jest wiele czynników, m.in. liczba osób mieszkających w okolicy, dojazd komunikacją miejską, dostęp do dróg, obecność biur i innych miejsc pracy, itp.

Ale prawdopodobieństwo podjęcia słusznej decyzji rośnie, gdy zmierzymy ruch w okolicy – ile samochodów na dobę przejeżdża sąsiadującymi z działką inwestycyjną ulicami, ile osób przechodzi po chodniku, ile korzysta z pobliskiego przystanku autobusowego lub tramwajowego. Lepiej jest podejmować decyzje na podstawie danych niż na podstawie estymacji.

Handel detaliczny charakteryzuje się niskimi marżami, dużą presją cenową, a co za tym idzie wymaga dużych wolumenów sprzedaży, a żeby je osiągać sklep, stacja benzynowa czy galeria handlowa musi mieć odpowiednio duży wolumen klientów. Inwestycja w zebranie rzetelnych danych przy tak dużej skali inwestycji jest praktycznie pomijalna z punktu widzenia kosztów.

Analiza ruchu w centrach handlowych – obecne od dwóch dekad w polskim krajobrazie galerie i centra handlowe nie są już łatwym biznesem. Jest ich dużo, więc konkurują o uwagę i pieniądze konsumentów. Zarządzający centrami handlowymi głowią się jakie marki sklepów w obiekcie są gwarancją sukcesu, jak optymalnie umiejscowić poszczególne sklepy, co najbardziej interesuje klientów.

Dzięki zliczaniu ruchu w centrach handlowych mogą zebrać dokładne dane na temat liczby osób codziennie je odwiedzających, liczby samochodów przyjeżdżających na parking, a także sprawdzić, które miejsca w obiekcie są najbardziej atrakcyjne i przyciągają najwięcej odwiedzających. Dzięki takim danym można podejmować lepsze decyzje biznesowe, np. podnieść ceny najmu w najbardziej atrakcyjnych miejscach, a mniej odwiedzane bardziej reklamować instalując dodatkowe drogowskazy.

Analiza ruchu na przejazdach kolejowych – infrastruktura kolejowa jest bardzo kosztowna, a wszelkie jej modyfikacje są obwarowane wieloma restrykcyjnymi przepisami związanymi z bezpieczeństwem. Ze względu na wysokie koszty zabezpieczenia nadal istnieją niestrzeżone przejazdy kolejowe – o ile budowa automatycznych zapór oznacza inwestycję w wysokości kilkuset tysięcy złotych, to decyzja o budowie tunelu drogowego pod torami może oznaczać dziesiątki milionów złotych wydatków. Dlatego warto decydować, które przejazdy kolejowe przebudować na podstawie pomiarów – Inteligent Traffic Counter potrafi określić jak duży jest ruch na danym przejeździe. Na tej podstawie można wytypować, które przejazdy kolejowe wymagają instalacji zapór albo budowy tunelu.

Analiza obciążenia linii komunikacji miejskiej lub linii kolejowych – długi, kilkunastometrowy tramwaj lub przegubowy autobus oznacza większe zużycie prądu lub paliwa. Krótszy skład albo dwuosiowy autobus może być za ciasny. Jak znaleźć optimum pomiędzy kosztami transportu publicznego a komfortem pasażerów? Odpowiedzią może być zmierzenie za pomocą kamer i systemu ile osób korzysta z danej linii w konkretnych godzinach i odpowiedni dobór taboru.

Pomiar potoków ludzkich podczas dużych imprez – festiwale, koncerty, imprezy targowe, manifestacje, pochody – podczas różnego rodzaju wydarzeń pojawia się pytanie o liczbę ich uczestników. W przypadku imprez biletowanych możliwe jest określenie liczby osób, które je odwiedziły, ale organizatorzy nie wiedzą np. która spośród kilku hal targowych cieszyła się największą popularnością, a organizatorzy festiwalu mogą mieć problem z określeniem, który z koncertów ściągnął najwięcej widzów. I właśnie uzyskanie takich danych możliwe jest dzięki systemowi Inteligent Traffic Counter.

Czy to już wszystkie możliwe zastosowania pomiaru natężenia ruchu? Na pewno nie. Prosimy o dzielenie się w komentarzach innymi propozycjami.

Więcej informacji na temat ITC.