Zarządzanie informacją

Dziennik „Puls Biznesu” opublikował artykuł o tym, jak cyfrowe analizy przestrzenne wspierają biznes i obniżają koszty. Systemy telemetryczne pozwalają automatyzować wiele procesów i dokonywać rzetelnych analiz, zamiast obarczonych błędem szacunków.

W artykule wypowiada się Piotr Golik, Prezes Zarządu T-matic Systems, spółki z Grupy Arcus zajmującej się telemetriątelematyką. Według niego system telemetryczny złożony z kamer i oprogramowania telematycznego pozwala zbierać dane np. na temat liczby osób korzystających z danej linii autobusowej czy tramwajowej. Jak podkreśla Piotr Golik dzięki temu decyzje o wysłaniu większej lub mniejszej liczby pojazdów są podejmowane na podstawie zebranych danych, a nie oszacowań. Na tej  podstawie można też lepiej zarządzać ruchem w czasie remontów, imprez masowych, wakacyjnych podczas wyjazdów i świąt.

Prezes Zarządu T-matic Systems zwraca też uwagę na przydatność systemów automatycznie mierzących natężenie ruchu przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie infrastruktury drogowej. Dzięki pomiarom zarządcy dróg, np. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub samorządy mogą decydować o inwestycjach liczonych w setkach milionów na podstawie dokładnych danych na temat ruchu na danej trasie.

Jednocześnie, jak podkreśla Piotr Golik, systemy oferujące cyfrowe analizy przestrzenne w przeciwieństwie do osób liczących przejeżdżające pojazdy lub przechodzące osoby są niezawodne. Ruchu nie trzeba liczyć ręcznie, a oprogramowanie automatycznie generuje raporty.

T-matic Systems oferuje rozwiązanie ITC (Inteligent Traffic Counter) umożliwiające automatyczny pomiar natężenia ruchu. To rozwiązanie było opracowywane głównie z myślą o pomiarze ruchu drogowego, ale technologia automatycznego zliczania pojazdów ma o wiele więcej zastosowań. Automatyczny system umożliwiający pomiar natężenia ruchu po odpowiednim skalibrowaniu może liczyć też przechodzące osoby, a to otwiera całą paletę możliwości zastosowań

Pełna treść artykułu: https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4625245,43156,cyfrowy-kompas-dla-inwestora