We wrześniowym numerze Manager Magazine został opublikowany wywiad z Michałem Czeredysem. Okazją do rozmowy było otrzymane przez Prezesa Zarządu Arcus S.A. wyróżnienie Manager Award 2016.

W wywiadzie Michał Czeredys wyjaśnia, że chociaż Arcus rozwija się na rynku od przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Z drugiej jednak strony spółka jest od 2007 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jak podkreśla Michał Czeredys nakłada na zarząd szereg obowiązków oraz wymaga odpowiedzialności przez akcjonariuszami.

Obecny Prezes objął stanowisko w 2011 roku i jak podkreśla w wywiadzie opublikowanym w Manager Magazine wykorzystał na tym stanowisku zarówno wykształcenie (finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) jak i wcześniejsze doświadczenie w funduszach inwestycyjnych i na stanowisku prezesa firmy Inforsys. Jak podkreśla Michał Czeredys, w zarządzie spółki Arcus pracuje również jego brat, Rafał Czeredys, z wykształcenia prawnik, również z bogatym doświadczeni, to cały czas rozwijająca się firma zachowała rodzinny charakter, a przede wszystkim orientację na potrzeby Klientów i stały z nimi kontakt em menedżerskim.

Prezes Arcus S.A. wyjaśnia, że przyjęta przez niego droga rozwoju firmy była naturalnym etapem w jej rozwoju: przejście od dystrybutora sprzętu do integratora systemów IT. Grupa Arcus, czyli zarówno spółka Arcus jak i zależne od niej spółki (Arcus Systemy Informatyczne, DocusoftT-matic Systems) oferuje szereg usług obniżających koszty i ułatwiających zarządzenia przedsiębiorstwem: od kompleksowych systemów zarządzania drukiem, systemy umożliwiające monitoring floty, system CRM, ERP, cloud computing oraz elektroniczny obieg dokumentów. Wielu klientów rozpoczyna współpracę z Grupą Arcus w jednym obszarze, a następnie poszerza ją o kolejne rozwiązania.

Jak podkreśla Michał Czeredys, ostatnie pięć lat było okresem intensywnego rozwoju: Grupa Arcus dwuipółkrotnie zwiększyła zatrudnienie ze 100 do 250 pracowników, a liczba obsługiwanych klientów co roku zwiększa się o ok. 1/3.

Obszary, w których obecnie rozwija ofertę Grupa Arcus, to m.in. telemetria i telematyka. T-matic Systems, spółka należąca do Grupy posiada unikalne w skali kraju doświadczenie w projektach smart metering, inteligentnych liczników energii elektrycznej, dzięki którym dostawcy mogą sprawdzać zużycie prądu bez udziały inkasentów. Najnowsze rozwiązanie to ICT (Intelligent Traffic Counter), system umożliwiający automatyczny pomiar natężenia ruchu na drogach.

Pełna treść wywiadu z Michałem Czeredysem we wrześniowym numerze „Manager Magazine”.