zarządzanie obiegiem dokumentów

W Akademii Lidera Pulsu Biznesu Andrzej Nycz, Prezes spółki Docusoft, wypowiedział się na temat zalet elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Ekspert dostrzega wdrożenie takiego systemu jako szansę na uporządkowanie wielu procesów w firmach transportowych. 

Korzyści wdrożenia EOD w firmach transportowych

– Odchodzenie od papierowej dokumentacji podnosi efektywność pracy, dzięki czemu można realizować większą liczbę zleceń bez zwiększania zatrudnienia i taboru. To ogromna korzyść, zważywszy na problemy z podażą samochodów ciężarowych i ograniczeniem luki kadrowej – mówi Andrzej Nycz.

Prezes Docusoft podkreśla, że ręcznie wykonywane czynności biurowe można łatwo zautomatyzować. Obecnie podczas postojów kierowcy uzupełniają miejsca zakończenia i rozpoczęcia karty drogowej, przekroczenia granic, rozładunku i załadunku oraz kompletują dokumenty po zakończeniu transportu.

Transformacja cyfrowa w sektorze TSL

Zmaganie się branży ze skutkami pandemii, brexitu i problemami kadrowymi spowodowało, że firmy przewozowe, ich klienci, kierowcy i pracownicy administracyjni dostrzegają korzyści automatyzacji pracy z dokumentami.

– Sztuczna inteligencja zamienia cyfrowy obraz dokumentu tradycyjnego na ciąg danych, by wyciągnąć z nich tylko te informacje, które są niezbędne dla danego procesu. System pomija więc treści nieistotne, a pobiera wartości, daty, identyfikatory i w lot składa je w zestaw informacji użytecznych – wskazuje Andrzej Nycz.

Pełna treść artykułu: https://www.pb.pl/papierowe-karty-drogowe-w-odwrocie-1138785