outsourcing druku

W wywiadzie  „Konsolidujemy i standaryzujemy środowiska IT” zastępca dyrektora w Gdańskim Centrum Informatycznym wypowiada się dla „IT w Administracji” na temat rozwiązań informatycznych dopasowanych do potrzeb dużych jednostek administracyjnych. Wyzwania centrum usług wspólnych, outsourcing druku, budowanie smart city – to zagadnienia, które w rozmowie porusza Jacek Lenkiewicz.

Informatyzacja procesów w administracji publicznej

Powstanie GCI przyczyniło się do informatyzacji procesów obsługi, inwentaryzacji potrzeb i zasobów, ustalenia priorytetów działań i wypracowanie odpowiednich strategii. “W przypadku GCI połączenie zasobów, budżetów i informatyków z przejętych do obsługi jednostek pozwoliło na przejście na wyższy poziom rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, lepiej dopasowanych do potrzeb dużych organizacji” – mówi Jacek Lenkiewicz.

Wyzwania początków funkcjonowania GCI

Do największych wyzwań można zaliczyć płynne przejmowanie obsługi w sposób najmniej dotkliwy dla użytkowników ówcześnie istniejących odrębnych systemów informatycznych.  “W warstwie technicznej zaczęliśmy od połączenia i skonsolidowania przejętych sieci komputerowych w jedną dobrze zarządzaną”  – mówi przedstawiciel GCI. “Przenieśliśmy wiele systemów informatycznych z różnych (nierzadko wysłużonych) serwerów na serwery wirtualne, utworzyliśmy jednolity system zabezpieczeń kopii zapasowych, wspólną domenę usług katalogowych, jednolite oprogramowanie antywirusowe” – dodaje.

Outsourcing druku – korzyści  systemowego rozwiązania

Model usługi drukowania wdrożony pięć lat temu w Urzędzie Miasta w Gdańsku jest obecnie rozszerzany na inne obsługiwane jednostki. Polega on na outsourcingu usługi druku opartej na urządzeniach drukujących w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym mieście. “Wykonawca jest odpowiedzialny za ciągłość usługi drukowania na każdym urządzeniu objętym systemem drukowania” – tłumaczy Jacek Lenkiewicz.

Można łatwo monitorować urządzenia pod kątem zużycia materiałów eksploatacyjnych, ponieważ wykonawca wykorzystuje odpowiednie oprogramowanie. Do wykonawcy należy ich wymiana, wykonanie przeglądów serwisowych oraz naprawa lub wymiana urządzenia w przypadku awarii. Przedstawiciel GCI nazywa taki model usługi “samoregulującym”, ponieważ wymusza na wykonawcy zachowanie wysokiej jakości pracy. Dlatego niezbędne jest zastosowanie odpowiednio wydajnego sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych.  “Dzięki tak skonstruowanej usłudze drukowania użytkownicy mają zapewnioną ciągłość dostępu do drukowania w uzgodnionych parametrach SLA” – podsumowuje ekspert.

Budowanie smart city

Smart city to sposób widzenia świata, ponieważ najważniejsze jest w nim podejście do życia świadomych i aktywnych mieszkańców. To podejście może być wpierane dedykowanymi technologiami.  “Samo naszpikowanie miasta zaawansowaną automatyką i informatyką nie sprawi, że miasto będzie inteligentne i przyjazne mieszkańcom. Jest bardzo cienka granica między modelowym smart city, jakim jest Amsterdam, a naszpikowanym elektroniką miastem, które jest okiem Wielkiego Brata” – twierdzi Jacek Lenkiewicz.

Sprawdź opis wdrożenia outsourcingu druku w GCI w „Rzeczpospolitej”.