Aivika

Arcus włączył do oferty kompletne rozwiązanie do przechwytywania dokumentów i przepływu pracy – Aivika Capture PRO. Narzędzie to zostało zaprojektowane tak, aby dostarczać dokumenty natychmiast po ich otrzymaniu do miejsca docelowego w najbardziej efektywny sposób. Producent rozwiązania, firma Ubunye, jest także autorem systemu ScannerVision i jest partnerem Arcusa w zakresie rozwiązań do cyfryzacji dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych.

Wydajne i bezpieczne przetwarzanie dokumentów

Rozwiązanie Aivika Capture PRO umożliwia tworzenie kompozycji dokumentów, które są pobrane z różnych źródeł oraz opisywanie ich metadanymi. W procesie tym wykorzystywane są zeskanowane dokumenty oraz dokumenty generowane przez inne aplikacje. Aivika Capture PRO pozwala przetworzyć dokumenty i przygotować je do dalszego obiegu. Oprogramowanie jest dostępne w wersji na stację roboczą lub urządzenie mobilne z Android lub iOS. Aivika Capture PRO dedykowana jest dla małych i średnich organizacji oraz instytucji publicznych. Umożliwia przetwarzanie dokumentów zarówno w biurze jak i poza nim, podczas pracy online lub w terenie.

– Od początku ubiegłego roku w polskich firmach i instytucjach trwa przyspieszona transformacja cyfrowa. Jak wskazują badania zarówno menedżerowie, jak i pracownicy przyznali, że dzięki digitalizacji aż o 86 proc. wzrosła efektywność pracy*. W odpowiedzi na potrzeby rynku i zmiany zachodzące w procesach biznesowych zdecydowaliśmy o wprowadzeniu do oferty rozwiązania Aivika Capture PRO  – mówi Łukasz Rumowski, Dyrektor Działu Innowacji i Marketingu w Arcus S.A.

– W strategii rozwoju Grupy Arcus kluczowe jest oferowanie dedykowanych rozwiązań dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się rynku. Jako integrator od ponad 30 lat efektywnie usprawniamy procesy biznesowe naszych klientów – powiedział Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. – Włączenie do oferty rozwiązania Aivika Capture PRO to kolejny etap partnerstwa z producentem oprogramowania ScannerVision. W ciągu ostatnich kilku lat realizowaliśmy z sukcesem wiele wspólnych wdrożeń u naszych klientów na urządzeniach wielofunkcyjnych Kyocera.

* Źródło: Raport „Bariery i trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/ pracownika/konsumenta”

 

Aivika: przygotowanie obiegu dokumentu

Dokumenty, z których użytkownik tworzy kompozycję z wykorzystaniem Aiviki mogą pochodzić ze skanera, folderu, klienta poczty e-mail, klienta mobilnego, drukarki wirtualnej czy menu kontekstowego.

Aivika Capture Pro na stację roboczą użytkownika pozwala w różnorodny sposób przechwytywać dokumenty, od skanerów sieciowych po aplikacje biznesowe. Po stworzeniu kompozycji dokumentów można wybrać szablon przepływu pracy.

Aivika w wersji mobilnej to zaawansowane, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do przechwytywania dokumentów za pomocą smartfona, które umożliwia skanowanie, digitalizację, przekierowywanie, przechowywanie i optymalizację informacji biznesowych.

Więcej informacji: aivika.com