The Economist Kyocera

Raport „Nowy model produktywności” opracowany przez The Economist Intelligence Unit przy patronacie Kyocera Document Solutions przedstawia wpływ pracy hybrydowej na organizacje, ich pracowników i produktywność. Publikacja powstała na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2021 r. wśród ponad 360 dyrektorów biznesowych z całego świata. Celem powstania raportu było ustalenie, czy i w jaki sposób praca zdalna zwiększa produktywność w miejscu pracy.

Raport zawiera dogłębną analizę w zakresie trendów produktywności w wyniku przejścia na pracę zdalną oraz czynników organizacyjnych wpływających na produktywność w hybrydowym miejscy pracy. Publikacja określa również wpływ kultury firmy na produktywność, koszty i korzyści pracy zdalnej oraz jej miejsce w przyszłości. Raport dostarcza osobom zarządzającym zespołami cennych informacji na temat relacji między pracą zdalną a produktywnością, którzy chcą zrozumieć specyfikę dynamicznych zmian w środowisku pracy.

POBIERZ RAPORT