brebank


 Arcus S.A., BRE Bank S.A., ESPI, outsourcing, dzierżawa druku, druk, kopiowanie, system druku, zarządzanie drukiem

ARCUS S.A. – spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – zaprojektuje, dostarczy oraz  wdroży zintegrowaną platformę wydruku, kopiowania, skanowania i faksowania w jednym z największych polskich banków – BRE Banku S.A. Wartość 60-o miesięcznego kontraktu wynosi 16 mln zł brutto i obejmuje wszystkie lokalizacje banku na terenie Polski.

ARCUS skutecznie realizuje przyjętą w 2009 roku strategię rozwoju , zarówno w zakresie integracji systemów ICT, jak i rozszerzenia dotychczasowej działalności na rynku zarządzania dokumentem o outsourcing druku i kopiowania oraz dzierżawę systemów druku. Kolejna umowa dotycząca powyższych rozwiązań podpisana została z BRE Bankiem.

W ramach współpracy ARCUS S.A. dostarczy i zainstaluje w Centrali BRE Banku oraz oddziałach Multibanku zintegrowaną platformę składającą się z urządzeń oraz oprogramowania do zarządzania dokumentem w wielu postaciach – drukowanej, kopiowanej, faksowanej oraz skanowanej. Zakres kontraktu obejmuje usługę utrzymania systemu, włącznie z dostawą materiałów eksploatacyjnych, jak i obsługą serwisową, gwarantującą ciągłość pracy banku.

„Zalet takiego rozwiązania jest wiele. Wdrożenie zintegrowanej platformy zarządzania dokumentem usprawni  sposób zarządzania wydrukami w Banku. Jednocześnie generuje dla banku wymierne oszczędności – oprócz finansowych związanych z rezygnacją z zakupów urządzeń, materiałów eksploatacyjnych oraz serwisu obniżone zostaną również koszty zarządzania ponad 1400 urządzeniami – wyjaśnia Grzegorz Kowalik, Dyrektor Departamentu Logistyki BRE Banku. „Wybraliśmy ofertę ARCUS po przygotowanym projekcie w Banku oraz postępowaniu przetargowym. Oferta firmy i urządzenia Kyocera spełniły wymagania co do urządzeń, ich funkcjonalności, oszczędności i ekologii. Jednocześnie firma Arcus finansuje urządzenia poprzez BRE Leasing, spółkę z grupy BRE Banku, co powoduje dodatkowe korzyści z podpisanej umowy” – dodaje Adam Domański Dyrektor Biura Administracji i Zakupów.

 
„Outsourcing systemu druku zapewnia przedsiębiorstwu warunki pozwalające na skupienie się wyłącznie na prowadzeniu działalności biznesowej. Dzięki temu rozwiązaniu żaden z pracowników firmy nie musi poświęcać swojego czasu na sprawy związane z serwisem czy eksploatacją urządzeń drukujących.” – wyjaśnia Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS S.A. „Podstawą efektywnego wdrożenia pełnego outsourcingu procesów druku i kopiowania jest właściwe zdiagnozowanie potrzeb klienta, aktywne poszukiwanie najlepszego rozwiązania i pełne zaangażowanie ze strony naszych pracowników wsparte partnerskimi relacjami z klientem. W przypadku BRE Banku zostały spełnione wszystkie z nich.” – dodaje Wojciech Kruszyński.

 
„Nasi klienci coraz częściej korzystają z oferty Arcus w zakresie dzierżawy i outsourcingu zarówno urządzeń, czyli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera jak i kompleksowych systemów druku. Wdrożenie tych rozwiązań nie powoduje zablokowania środków inwestycyjnych. Dzięki temu klienci nie muszą kupować sprzętu, a jedynie go wynajmować. Całość kosztów takiej operacji zaliczana jest jako koszt uzyskania przychodu, co jest istotne dla ekonomicznego zarządzania zasobami każdego przedsiębiorstwa.” – wyjaśnia zalety dzierżawy i outsourcingu Konrad Kowalczuk, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu ARCUS S.A.

 
Do zarządzania systemami wdrażanymi u klientów ARCUS wykorzystuje, zarówno oprogramowanie Kyocera Mita opracowane przez japoński koncern – KMnetViewer i KMnet Admin, a także przetestowane oprogramowanie innych producentów.
Ma ono nie tylko możliwość zdalnego raportowania stanu technicznego wszystkich urządzeń pod wskazany adres e-mail (administratora sieci bądź bezpośrednio do serwisu), ale także pozwala monitorować m.in. poziomy zużycia tonera lub papieru i zapobiegać powstawaniu przestojów w pracy.

 

Kontakt dla mediów:
Michał Gembal
Dyrektor Marketingu
ARCUS S.A.
tel. (22) 53 60 900
e-mail: m.gembal@arcus.pl
www.arcus.pl

O firmie ARCUS S.A.
ARCUS S.A. jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Spółka dostarcza również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i telemetrii, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Do największych klientów Spółki ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym.
 

ARCUS S.A. jest jedynym przedstawicielem Kyocera Mita oraz Pitney Bowes na polskim rynku.