BRE Bank SA


ARCUS S.A. – spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie – zaprojektuje, dostarczy oraz wdroży zintegrowaną platformę wydruku, 
kopiowania, skanowania i faksowania w jednym z największych polskich banków – 
 – BRE Banku S.A. Wartość 60-o miesięcznego kontraktu wynosi 16 mln zł brutto 
i obejmuje wszystkie lokalizacje banku na terenie Polski. 
 
ARCUS skutecznie realizuje przyjętą w 2009 roku strategię rozwoju , zarówno w zakresie 
integracji systemów ICT, jak i rozszerzenia dotychczasowej działalności na rynku 
zarządzania dokumentem o outsourcing druku i kopiowania oraz dzierżawę systemów druku. 
Kolejna umowa dotycząca powyższych rozwiązań podpisana została z BRE Bankiem. 
W ramach współpracy ARCUS S.A. dostarczy i zainstaluje w Centrali BRE Banku oraz 
oddziałach Multibanku zintegrowaną platformę składającą się z urządzeń oraz 
oprogramowania do zarządzania dokumentem w wielu postaciach – drukowanej, 
kopiowanej, faksowanej oraz skanowanej. Zakres kontraktu obejmuje usługę utrzymania 
systemu, włącznie z dostawą materiałów eksploatacyjnych, jak i obsługą serwisową, 
gwarantującą ciągłość pracy banku. 
„Zalet takiego rozwiązania jest wiele. Wdrożenie zintegrowanej platformy zarządzania 
dokumentem usprawni sposób zarządzania wydrukami w Banku. Jednocześnie generuje dla 
banku wymierne oszczędności – oprócz finansowych związanych z rezygnacją z zakupów 
urządzeń, materiałów eksploatacyjnych oraz serwisu obniżone zostaną również koszty 
zarządzania ponad 1400 urządzeniami – wyjaśnia Grzegorz Kowalik, Dyrektor Departamentu 
Logistyki BRE Banku. „Wybraliśmy ofertę ARCUS po przygotowanym projekcie w Banku 
oraz postępowaniu przetargowym. Oferta firmy i urządzenia Kyocera spełniły wymagania co 
do urządzeń, ich funkcjonalności, oszczędności i ekologii. Jednocześnie firma Arcus 
finansuje urządzenia poprzez BRE Leasing, spółkę z grupy BRE Banku, co powoduje 
dodatkowe korzyści z podpisanej umowy” – dodaje Adam Domański Dyrektor Biura 
Administracji i Zakupów. 
„Outsourcing systemu druku zapewnia przedsiębiorstwu warunki pozwalające na skupienie 
się wyłącznie na prowadzeniu działalności biznesowej. Dzięki temu rozwiązaniu żaden 
z pracowników firmy nie musi poświęcać swojego czasu na sprawy związane z serwisem czy 
eksploatacją urządzeń drukujących.” – wyjaśnia Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu 
ARCUS S.A. „Podstawą efektywnego wdrożenia pełnego outsourcingu procesów druku 
i kopiowania jest właściwe zdiagnozowanie potrzeb klienta, aktywne poszukiwanie 
najlepszego rozwiązania i pełne zaangażowanie ze strony naszych pracowników wsparte 
partnerskimi relacjami z klientem. W przypadku BRE Banku zostały spełnione wszystkie 
z nich.” – dodaje Wojciech Kruszyński.  
 
„Nasi klienci coraz częściej korzystają z oferty Arcus w zakresie dzierżawy i outsourcingu 
zarówno urządzeń, czyli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera jak i kompleksowych 
systemów druku. Wdrożenie tych rozwiązań nie powoduje zablokowania środków 
inwestycyjnych. Dzięki temu klienci nie muszą kupować sprzętu, a jedynie go wynajmować. 
Całość kosztów takiej operacji zaliczana jest jako koszt uzyskania przychodu, co jest istotne 
dla ekonomicznego zarządzania zasobami każdego przedsiębiorstwa.” – wyjaśnia zalety 
dzierżawy i outsourcingu Konrad Kowalczuk, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu 
ARCUS S.A. 
Do zarządzania systemami wdrażanymi u klientów ARCUS wykorzystuje, zarówno 
oprogramowanie Kyocera Mita opracowane przez japoński koncern – KMnetViewer i KMnet 
Admin, a także przetestowane oprogramowanie innych producentów. 
Ma ono nie tylko możliwość zdalnego raportowania stanu technicznego wszystkich urządzeń 
pod wskazany adres e-mail (administratora sieci bądź bezpośrednio do serwisu), ale także 
pozwala monitorować m.in. poziomy zużycia tonera lub papieru i zapobiegać powstawaniu 
przestojów w pracy.

ARCUS_BRE_146000000_wydrukow.pdf