lodz


W dniu 4 sierpnia br. Arcus S.A. jako lider konsorcjum podpisał z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi umowę na dostawę, instalację oraz konfigurację eksploatacyjną sprzętu komputerowego. Wartość kontraktu wynosi ponad 3,6 mln zł. Realizuje go łódzki oddział firmy –  Arcus Systemy Informatyczne.

 Umowa jest realizowana w ramach programu budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego. Projekt polega na rozbudowie systemu e-Administracji, a jego celem jest wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw na rzecz rozwoju komunikacji za pomocą Internetu.

Dzięki zawartej umowie spółka Arcus ma udział w realizacji ważnego w skali kraju procesu informatyzacji urzędów. Zamówiony u nas sprzęt pozytywnie wpłynie na wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w administracji samorządowej. W rezultacie poprawi się dostęp do usług publicznych, co będzie z korzyścią zarówno dla urzędników jaki i mieszkańców województwa łódzkiego, w tym przedsiębiorców – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS SA.

Umowa obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, w tym 871 szt. zestawów komputerowych, 145 szt. drukarek laserowych, 191 szt. drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, 88 szt. profesjonalnych skanerów biurowych. Powyższy sprzęt będzie dostarczony na terenie całego województwa łódzkiego do 150 lokalizacji partnerów projektu, głównie w Urzędach Gmin, Starostwach Powiatowych, Urzędach Miast oraz innych instytucjach samorządowych.

Termin realizacji umowy: 3 miesiące.