pb2


Arcus SA uplasował się na mocnym trzecim miejscu w rankingu spółek publicznych bez zadłużenia oraz uzyskał najwyższy rating Altmana (AAA). W badaniu StockWatch.pl ocenie poddano 341 spółek handlowych, produkcyjnych i usługowych notowanych na GPW w Warszawie.

Rozwijamy się bez potrzeby zadłużania. Brak długu potwierdza bardzo dobrą stabilność spółki. Dbamy o bezpieczeństwo naszej struktury finansowej  – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS SA.

Zasoby gotówkowe Arcus SA na koniec I kwartału br. wyniosły ponad 29,1 mln zł. Stabilność spółki jest doceniana przez inwestorów i pozytywnie przekłada się na zwrot z inwestycji w akcje. Stopa zwrotu na akcjach Arcus SA od początku roku to 39 procent. W tym czasie indeks WIG wzrósł zaledwie o 8 procent.
W rankingu nie brano pod uwagę inwestycji krótkoterminowych, zaś zadłużenie potraktowano jako całość razem z długiem długoterminowym, bez zobowiązań pozabilansowych.