arcus_logo_0_3


Arcus S.A., spółka notowana na GPW, jeden  z największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań, w tym zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem, kontynuował poprawę wyników finansowych w III kwartale 2012 roku. Skonsolidowane przychody Grupy po trzech kwartałach wyniosły 109,8 mln zł wobec 80 mln zł w tym samym okresie 2011 roku (wzrost o 37%). W samym trzecim kwartale przychody sięgnęły 35,7 mln zł i były o 33% wyższe niż rok temu (26,7 mln zł w III kw. 2011). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 1,7 mln zł wobec straty 7,9 mln zł rok wcześniej.

Jeszcze lepsze wyniki odnotowała Spółka Arcus, jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej. Sprzedaż w ujęciu jednostkowym po trzech kwartałach wzrosła o 40% do 108 mln zł. Spółka odnotowała w tym okresie zysk operacyjny 2,3 mln zł wobec operacyjnej straty 8,2 mln zł po trzech kwartałach 2011 roku. Zysk netto wyniósł w tym okresie 3,1 mln zł, a EBITDA 3,5 mln zł.

Arcus_Wyniki finansowe za III kwartal 2012.pdf