Logo European Economic Congress


Nasza spółka, będąca pionierem w dostawach inteligentnych liczników zdalnego odczytu energii w Polsce, została partnerem wydarzeń „smart grid”  Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dn. 13-15 maja 2013 roku. Tematyka z zakresu inteligentnych sieci energetycznych, ich rozwoju w Polsce i w całej Unii Europejskie jest jednym z kluczowych zagadnień  najbliższego kongresu.

Arcus S.A., spółka notowana na GPW, pionier w dostawach inteligentnych liczników zdalnego odczytu energii w Polsce, został partnerem wydarzeń „smart grid” Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dn. 13-15 maja 2013 roku. Tematyka z zakresu inteligentnych sieci energetycznych, ich rozwoju w Polsce i w całej Unii Europejskie jest jednym z kluczowych zagadnień najbliższego kongresu.

„Wysokie kompetencje Arcusa i naszej spółki zależnej, T-matic Systems, zdobyte podczas wdrażania pionierskich na polskim rynku projektów wymiany liczników prądu na tzw. inteligentne liczniki zdalnego odczytu energii, pozwalają nam na wsparcie najważniejszych wydarzeń gospodarczych w tym zakresie. W Polsce proces rozwoju inteligentnych sieci energetycznych dopiero się rozpoczął, ale będzie musiał być kontynuowany we wszystkich zakładach energetycznych, zgodnie z dyrektywami UE. Te dyrektywy nakładają obowiązek wymiany co najmniej 80% liczników w każdym kraju Unii do 2020 roku, dlatego cały rynek musi być na to przygotowany” – podkreśla Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus SA.

W ramach zagadnień inteligentnych sieci energetycznych, podczas kongresu zostaną omówione działania polskich firm energetycznych w obszarze smart grid i smart utilities, najważniejsze przyczyny powolnego rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, rozwój smart grid i smart utilities w krajach UE i rola regulatorów rynku w całym procesie rozwoju inteligentnych sieci. W spotkaniach wezmą udział m.in. przedstawiciele największych dystrybutorów energii, firm dostarczających infrastrukturę do zakładów energetycznych, a także polscy parlamentarzyści, którzy mają wpływ na dalsze prace nad nowym prawem energetycznym.

„Grupa ARCUS jest jedyną firmą w Polsce posiadającą wiedzę i doświadczenie zdobytego podczas największego dotychczas projektu wdrożenia inteligentnych liczników zdalnego odczytu energii. Zrobiliśmy to dla Energi-Operator i chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem wynikającym z tego projektu. Wszyscy – zarówno decydenci, regulator, dostawcy energii, jak i końcowi odbiorcy prądu – muszą mieć pełną świadomość korzyści wynikających ze zmian w zarządzaniu energią i sieciami energetycznymi. Oszczędności dla odbiorców prądu, szacowane na 5-9%, zachęcenie wielu odbiorców do własnej produkcji energii za pomocą przydomowych źródeł energii, a w efekcie ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, to tylko jedne z celów całej idei smart metering’u i smart grid’u w Europie i na świecie” – dodaje Michał Czeredys.

Europejski Kongres Gospodarczy to najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej. Przy tworzeniu agendy wybierane są te tematy, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące przed gospodarką i politykami. Aktualność i waga zagadnień to podstawowe kryteria doboru tematów do dyskusji. Wiodące nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego to: wzrost gospodarczy, przyszłość strefy euro, globalizacja, polityka energetyczno-klimatyczna i rola Europy Centralnej. W trzydniowym cyklu debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z kraju i z zagranicy, w blisko stu sesjach weźmie udział kilkuset panelistów.

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego są m.in. unijni komisarze oraz reprezentanci rządów państw europejskich, znanych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. W ramach majowego wydarzenia odbędzie się spotkanie ministrów gospodarek Grupy Wyszehradzkiej (V4) – na półtora miesiąca przed zakończeniem polskiego przewodnictwa w Grupie – w rozszerzonej formule o kraje nadbałtyckie, Rumunię, Bułgarię oraz Chorwację.

Organizatorem kongresu jest Grupa PTWP S.A. Więcej na temat samych inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii można znaleźć na stronie internetowej: www.t-matic.com.pl

Arcus_partnerem_ V_Europejskiego_Kongresu_Gospodarczego.pdf