arcus2


Skuteczna realizacja strategii działania 

Kwiecień 2011 – W czterech kwartałach 2010 roku Grupa Kapitałowa ARCUS osiągnęła 198,5 mln 

przychodów, co oznacza ich 66% wzrost w stosunku do roku 2009 (119,5 mln). W ujęciu
jednostkowym zmiana była wyższa i wyniosła aż 70% (193,1 mln – rok 2010; 113,8 mln – rok 2009).

Zysk netto na poziomie jednostkowym w wysokości 2,25 mln zł był o ponad 100% wyższy od zysku
wypracowanego rok wcześniej. Z uwagi na nakłady poniesione przez T-Matic Systems Sp. z o.o.,
niezbędne do właściwego przygotowania projektów na rynku telemetrycznym, zysk netto w ujęciu
skonsolidowanym obniżył się o 70% – do 268 tys. zł, przy jednoczesnym wzroście zysku netto
przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej o 13% (z 1 mln zł w roku 2009 na 1,16 mln zł w roku
2010).

– Rok 2010 potwierdził słuszność wdrożonej strategii, polegającej na rozwoju kluczowych obszarów
działalności przy jednoczesnym wchodzeniu w nowe segmenty rynku. Dotychczasową ofertę
poszerzyliśmy w latach 2009-2010 o usługi ARCUS Kyocera MDS, a w tym m.in. długookresowe umowy
dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz outsourcing systemów druku. Przykładem pierwszego
wdrożenia tego systemu jest zintegrowana platforma wydruku, kopiowania, skanowania i faksowania w
jednym z największych polskich banków – BRE Banku S.A. o wartości wynosi 16 mln zł brutto. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że wdrożenie takiego projektu związane jest z dużymi kosztami w pierwszej jego
fazie, a zyski ujawniają się w dłuższej perspektywie. Jednak jego istotną zaletą są stabilne wpływy gotówki,
a także zmniejszenie w długim okresie zależności przychodów i wyników Spółki od koniunktury
gospodarczej i kontraktów incydentalnych. – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS S.A.

Oprócz rozwoju oferty w zakresie zarządzania drukiem i korespondencją masową Spółka dynamicznie
rozwijała także działalność integratorską na rynku teleinformatycznym. W ofercie Grupy ARCUS i T-Matic
Systems Sp, z o.o. znajdują się także systemy telemetryczne.

Podpisane kontrakty na rynku ICT (teleinformatycznym), realizowane za pośrednictwem ARCUS Systemy
Informatyczne, potwierdzają pełną zdolność operacyjną utworzonego pod koniec 2009 roku oddziału. Drugi
z naszych nowych obszarów rozwojowych, czyli telemetria jest niezwykle perspektywiczny. Nasza Spółka
dysponuje na rym rynku sprawdzonymi na świecie i innowacyjnymi rozwiązaniami. W zeszłym roku
ponieśliśmy niezbędne nakłady potrzebne do właściwego przygotowania projektów, z których część będzie
rozstrzygnięta w 2011 roku. – dodaje Wojciech Kruszyński.

 

ARCUS Wyniki 2010.pdf