indeks


Kwiecień 2011 – 19 kwietnia 2011 r. ARCUS oraz ENERGA Operator S.A. podpisały umowę ramową na wykonanie „Infrastruktury Pośredniczącej w technice PLC”. Umowa została zawarta na 8 lat, a budżet przeznaczony na realizację projektu wynosi ponad 90 mln zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłonionych zostało trzech wykonawców, wśród których znalazło się konsorcjum ARCUS S.A. i T-Matic Systems Sp. z o.o.

Zakończone postępowanie przetargowe i podpisana umowa jest pierwszym na polskim rynku tak dużym projektem z zakresu inteligentnych sieci i zdalnego odczytu energii. Na podstawie tzw. drugiej dyrektywy UE, do której wszyscy dystrybutorzy muszą dostosować się do 2016 roku, każdy z odbiorców energii elektrycznej będzie miał możliwość rozliczania się według rzeczywistego zużycia energii, a nie według prognoz – metody funkcjonującej obecnie. Taka zmiana systemu rozliczeń wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań, w tym wymiany tradycyjnych liczników na urządzenia umożliwiające przesyłanie do  systemów bilingowych informacji o zużyciu energii w czasie rzeczywistym.

Systemy zarządzania infrastrukturą energetyczną i licznikami energii elektrycznej, takie jak oferowany przez ARCUS innowacyjny system ADDAX, korzystają z dwukierunkowej transmisji danych po liniach energetycznych (niskiego i średniego napięcia) i pozwalają na zarządzanie bilansowaniem energii oraz zdalną transmisję danych z liczników (tzw. technologia “smart”).

„Inteligentne” liczniki umożliwiają dwukierunkową komunikację między odbiorcą a sprzedawcą energii. Można je zdalnie konfigurować, wykorzystywać do odłączania lub podłączania zasilania oraz analizowania rzeczywistych danych o poziomie poboru energii elektrycznej i zanikach zasilania. Istotną zaletą dla każdego odbiorcy jest funkcja monitorowania zużycia prądu w czasie rzeczywistym i bieżącego planowania kosztów energii, w tym włączania niektórych urządzeń, takich jak pralki, zmywarki  w czasie obowiązywania taryf ekonomicznych. Najistotniejszą korzyścią jest sposób rozliczania odbiorców z dystrybutorami energii – dotychczasowe prognozy zostaną zastąpione rachunkami za rzeczywiste zużycie prądu. Pozwoli to Polakom zaoszczędzić nawet do kilkunastu proc. wykorzystywanej dziś energii. Nasze systemy pozwalają na znaczne oszczędności także u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS S.A.

Projekt wdrażany w Energa Operator S.A. jest jedynym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w branży energetycznej i w chwili obecnej największym planowanym przedsięwzięciem w zakresie inteligentnych sieci w Polsce. Jednocześnie początkuje proces przygotowania operatorów do zmian na rynku obrotu energią, w tym wprowadzania specjalnych taryf i efektywnego zarządzania energią elektryczną.

Podpisana umowa z Energą jest pierwszym większym kontraktem, do którego Grupa ARCUS przygotowywała się przez ostatnie trzy lata, tworząc jedno z największych na polskim rynku centrów kompetencyjnych w zakresie inteligentnych sieci. Wykonana przez nas praca, poniesione nakłady, wsparte jednocześnie dużym doświadczeniem naszego partnera – firmy ADD, światowego potentata na rynku liczników do zdalnego odczytu danych,  przyczyniły się do przygotowania innowacyjnego na polskim rynku rozwiązania, którym powinny być zainteresowane wszystkie przedsiębiorstwa dystrybuujące energię elektryczną w Polsce. – dodaje Grzegorz Szyszka, Prezes Zarządu T-Matic Systems Sp. z o.o.

***

O ADD Grup
Światowy lider w dziedzinie smart meteringu – inteligentnych systemów pomiaru energii. Firma od niemal dwudziestu lat  dostarcza na całym świecie, pod marką ADDAX, skuteczne rozwiązania służące zarówno klientom indywidualnym, jak i producentom oraz dystrybutorom energii. Zaawansowana technologia służy zwiększeniu efektywności, obniżaniu kosztów i przy wykorzystaniu narzędzi IT integracji wytwórców energii, dystrybutorów i odbiorców.
Ponad 300 inżynierów ADD stworzyło i stale rozwija unikatowe rozwiązania , które sprawdzają się na całym świecie.
Z technologii dostarczanych przez ADD Grup korzystają klienci w Europie, Indiach, Brazylii, Republice Południowej Afryki, Nowej Zelandii, Indonezji, Turcji, Egipcie, czy Rosji. Firma jest obecna na rynkach, na których mieszka łącznie ok. 2,1 mld ludzi. Wspiera swoimi rozwiązaniami takich światowych gigantów rynku energii jak niemiecki E.ON, czeski CEZ, Fortum – lidera na rynkach Skandynawii, Rosji i krajów nadbałtyckich czy działający w Europie Środkowej EVN.