arcus2


Zarząd Arcus S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 tytuł III 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2011 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“ZWZA”, “Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w Sali nr 09 (konferencyjnej) oraz przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie poświęconej ZWZA 2011.