arcus2


ARCUS S.A. dynamicznie rozwija swoją działalność integratorską na rynku teleinformatycznym. Giełdowa Spółka zawarła z Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON umowy na kwotę ponad 7,5 mln zł netto.

 

Kontrakty zawarte przez ARCUS realizowane są w ramach programu modernizacji infrastruktury IT i zakupu nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych. W ramach projektu ARCUS wyposaży polską armię w sprzęt informatyczny (m.in. komputery stacjonarne, skanery dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, w tym oszczędne w eksploatacji produkty Kyocera Mita).

 

Kontrakty zawarte z MON potwierdzają coraz mocniejszą pozycję Arcus S.A. na rynku integratorów IT. Efekty działalności dwóch utworzonych w ubiegłym roku departamentów naszej Spółki tj. ARCUS – Systemy Informatyczne oraz działu klientów biznesowych potwierdzają osiągnięcie przez nie pełnej zdolności operacyjnej. Kolejne umowy zawierane przez naszą Spółkę zarówno w zakresie wdrożeń informatycznych, jak i dzierżawy oraz outsourcingu urządzeń i systemów drukujących potwierdzają słuszność ubiegłorocznej decyzji dotyczącej zmiany strategii rozwoju naszej Spółki podjętej przez obecny Zarząd” – podsumowuje Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu Arcus S.A.

 

ARCUS Systemy Informatyczne – łódzki oddział ARCUS S.A. działający na rynku integracji ICT – powstał pod koniec 2009 w efekcie zmiany strategii rozwoju Spółki. Aktywne działania prowadzone przez ARCUS Systemy Informatyczne zaowocowały w 2010 roku wieloma kontraktami sprzedaży i integracji sprzętu oraz rozwiązań teleinformatycznych.

Dwie największe z nich, na łączną kwotę ponad 11,5 mln zł brutto, realizowane są w ramach programu budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego oraz stworzenia Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM).
Pierwszy projekt o wartości ponad 3 mln zł brutto polega na rozbudowie systemu e-Administracji.
Drugi z projektów, o wartości prawie 8 mln zł brutto, to stworzenie Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) obejmującego cały obszar województwa łódzkiego. Spółka ARCUS realizować będzie część projektu obejmującą placówki ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego w zakresie: uporządkowania, modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych i infrastruktury teleinformatycznej, poprawy bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych, a także dostosowania systemów teleinformatycznych placówek do  systemów rozliczania z Płatnikiem (NFZ) oraz do wymogów interoperacyjności i zgodności ze standardami wymiany danych elektronicznych.

Kolejny kontrakt realizowany przez ARCUS S.A. to wdrożenie systemu informatycznego w Powiecie Łaskim w ramach projektu „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim”. Kwota brutto wdrożenia wyniosła 775 920 zł.  ARCUS S.A., jako lider konsorcjum, zapewnił  oraz zainstalował urządzenia sieciowe, zestawy komputerowe, serwery i pamięci masowe wraz z oprogramowaniem do backupu i archiwizacji danych oraz systemy antywirusowe i antyspamowe. Oprócz integracji systemów teleinformatycznych ARCUS Systemy Informatyczne dostarczył i wdrożył System Wspomagania Zarządzania Powiatem – spójny system informatyczny wspomagający zarządzanie jednostką administracji samorządowej szczebla powiatowego w tzw. obszarze back office oraz portal internetowy Starostwa Powiatowego w Łasku, na którym zostaną uruchomione elektroniczne usługi. ARCUS SI realizował także projekty w: MPK Łódź Sp. z o.o., Politechnice Łódzkiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, UM w Łodzi oraz urzędach miejskich w Łodzi i Zelowie.

Stworzenie działu ARCUS Systemy Informatyczne jest jednym z wielu strategicznych przedsięwzięć giełdowej Spółki. Grupa Arcus poszerzyła także działalność związaną z zarządzaniem dokumentem i korespondencją masową o nowe formy sprzedaży tj. outsourcing i dzierżawę, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, zarówno z sektora MSP, jak i klientów korporacyjnych.

 

Więcej informacji:
Michał Gembal, Dyrektor Marketingu
ARCUS S.A.
tel. (22) 53 60 900
e-mail: m.gembal@arcus.com.pl