arcus2


ARCUS S.A. dynamicznie rozwija swoją działalność integratorską na rynku

teleinformatycznym. Giełdowa Spółka zawarła z Departamentem Zaopatrywania Sił
Zbrojnych MON umowy na kwotę ponad 7,5 mln zł netto.

Kontrakty zawarte przez ARCUS realizowane są w ramach programu modernizacji infrastruktury IT
i zakupu nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych. W ramach projektu
ARCUS wyposaży polską armię w sprzęt informatyczny (m.in. komputery stacjonarne, skanery
dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, w tym oszczędne w eksploatacji produkty
Kyocera Mita).

„Kontrakty zawarte z MON potwierdzają coraz mocniejszą pozycję Arcus S.A. na rynku
integratorów IT. Efekty działalności dwóch utworzonych w ubiegłym roku departamentów naszej
Spółki tj. ARCUS – Systemy Informatyczne oraz działu klientów biznesowych potwierdzają
osiągnięcie przez nie pełnej zdolności operacyjnej. Kolejne umowy zawierane przez naszą Spółkę
zarówno w zakresie wdrożeń informatycznych, jak i dzierżawy oraz outsourcingu urządzeń i
systemów drukujących potwierdzają słuszność ubiegłorocznej decyzji dotyczącej zmiany strategii
rozwoju naszej Spółki podjętej przez obecny Zarząd” – podsumowuje Wojciech Kruszyński, Prezes
Zarządu Arcus S.A.
ARCUS_skuteczna realizacja strategii rozwoju_MON.pdf