arcus2


W III kwartałach 2010 roku Grupa Kapitałowa Arcus S.A. osiągnęła 117,07 mln zł przychodów wobec 58,8 mln złotych rok wcześniej. W III kwartale br. skonsolidowane przychody wyniosły 35,57 mln zł i były o 117% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na poziomie jednostkowym Arcus S.A. osiągnął 114,68 mln zł przychodów narastająco i 36,88 mln zł w III kwartale br. Za trzy kwartały 2010 roku wypracowane przychody są porównywalne ze sprzedażą w całym 2009 roku.

Spółka osiągnęła narastająco na poziomie jednostkowym 19 tys. zł zysku (4,7 mln zł straty rok wcześniej), natomiast w ujęciu skonsolidowanym było to 1,54 nln zł straty (4,97 mln zł straty rok wcześniej).