Logo V Krajowego Konkursu Energetycznego


Gala finałowa V Krajowego Konkursu Energetycznego już 23 wrzesnia!

23 września 2013 roku w Bielsku Bialej odbędzie się gala finalowa V Krajowego Konkursu Energetycznego, podczas której laureaci odbiorą nagrody i wyróżnienia. Krajowy Konkurs Energetyczny to najważniejsze w Polsce przedsięwziecie tego typu o tematyce energetycznej skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. W tym roku hasłem przewodnim prac naukowych było budowanie społeczenstwa świadomego energetycznie, złożonego nie tylko z konsumentów oszczędnych, ale i aktywnych – prosumentów.

Wszystkie firmy i osoby zaangażowane w konkurs były pod wielkim wrażeniem wiedzy młodych uczestników. To właśnie młode pokolenie za kilka lat będzie decydowało o tym, jak zadbamy o środowisko i jak wiele energii uda się zaoszczędzic. I choć wciąż w naszym kraju  nie wprowadzono regulacji dotyczących działalności prosumentów, na co niewątpliwie wszyscy czekamy, to przyszłość wszystkich krajów UE. Tym bardziej cieszy fakt, że świadomość uczniów i studentów w tym zakresie ogromnie wzrosła” – podkreśla Michał Gembal, Dyrektor Marketingu Grupy Arcus S.A. partnera konkursu.

Grupa Arcus, poprzez jedną ze swoich spółek zależnych, T-matic Systems, jest aktywnie obecna na rynku energetycznym. T-matic Systems jest pionierem w Polsce we wdrażaniu inteligentnych urządzeń do odczytu energii elektrycznej. Liczniki są elementem pomiaru energii zużywanej przez konsumentów, a w chwili wprowadzenia w życie zasad dotyczących działalności prosumenckiej (tj. produkcji energii przez indywidualnych odbiorców i odsprzedaży jej innym na określonych warunkach) będą tym bardziej niezbędne.

„Zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszych przedstawicieli, do nauki racjonalnego zarządzania energią jest kluczowe w polityce ochrony środowiska. Znajomość wszystkich narzędzi, które mogą tę politykę wspomóc jest niezwykle ważna. Laureaci tego konkursu wykazali się ogromną wiedzą m.in. na temat innowacyjnych technologii pozyskiwania energii w gminach, efektywności energetycznej, czy odnawialnych źródeł energii” – dodaje Michał Gembal z Grupy Arcus S.A..

Sposród nadesłanych prac komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. inz. Jacka Malko wybrała najlepsze.

W kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nagrody przyznano:

I miejsce – Lukasz Rejdych – Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie za pracę Efektywność energetyczna gmin.

II miejsce – Bartosz Planeta – Zespól Szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu za pracę Odnawialne źródła energii w gminie.

Wyróżnienia:

Sandra Kochańska – I liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie za pracę Odnawialne źródła energii w gminie.

Anita Skorupska – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie za pracę Odnawialne źródła energii w gminie.

Angelika Gosek – Zespól Szkól Technicznych w Częstochowie za pracę Odnawialne źródła energii w gminie.

Adam Marchewka – Zespól Szkól Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu za pracę Efektywność energetyczna gmin.

W kategorii studenci nagrody trafia do:

I miejsce (ex aequo)

Milena Tarnowska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw za pracę Jak skutecznie dokonać aktywizacji polskich wsi zgodnie z idea zrównoważonego rozwoju energetycznego?

Lukasz Kordas – Politechnika Krakowska za pracę Inteligentny konsument/prosument – wyzwaniem XXI wieku „szkoła zeroemisyjna”.

II miejsce

Magdalena Paw – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw za pracę Energetyka rozproszona i prosumencka – innowacyjne technologie pozyskiwania energii w gminach.

Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Klaster 3×20 z Gliwic i Lech-Consulting z Jaworzna.

Arcus_Krajowy Konkurs Energetyczny.pdf