siedziba


Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2013 r. Arcus S.A. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Arcus S.A.

Ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

Numery telefonów oraz adresy email pozostają bez zmian. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Z poważaniem,

Zarząd Arcus SA