arcus2


Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miłej 2 informuje o unieważnieniu postępowania związanego z wyborem ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowo-doradczego „Doskonalenie kompetencji pracowników ARCUS S.A. przez szkolenia i doradztwo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UZASADNIENIE: Zamawiający przystąpił do negocjacji z PARP w zakresie zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie. W związku z tym zakres usługi przedstawionej w specyfikacji przedmiotu zamówienia stał się nieaktualny.