indeks


28 czerwca 2011 r. ARCUS oraz ENERGA Operator SA podpisały umowę ramową na „Dostawę oraz uruchomienie Infrastruktury Licznikowej dla Energa-Operator SA.”. Umowa została zawarta na 8 lat, a budżet przeznaczony na realizację projektu wynosi ponad 890 mln zł netto. W wyniku postępowania przetargowego wyłonionych zostało trzech wykonawców, wśród których znalazło się konsorcjum ARCUS SA i T-Matic Systems Sp. z o.o.

Zakończone postępowanie przetargowe i podpisana umowa dotyczy jednego z największych projektów z zakresu inteligentnych sieci i zdalnego odczytu energii w Polsce. Na podstawie tzw. drugiej dyrektywy UE, do której wszyscy dystrybutorzy muszą dostosować się do 2016 roku, każdy z odbiorców energii elektrycznej będzie miał możliwość rozliczania się według rzeczywistego zużycia energii, a nie według prognoz – metody funkcjonującej obecnie. Taka zmiana systemu rozliczeń wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań, w tym wymiany tradycyjnych liczników na urządzenia umożliwiające przesyłanie do systemów bilingowych informacji o zużyciu energii w czasie rzeczywistym.

„Inteligentne” liczniki pozwalają na dwukierunkową komunikację między odbiorcą a sprzedawcą energii. Można je zdalnie konfigurować, wykorzystywać do odłączania lub podłączania zasilania oraz analizowania rzeczywistych danych o poziomie poboru energii elektrycznej i zanikach zasilania. Istotną zaletą dla każdego odbiorcy jest funkcja monitorowania zużycia prądu w czasie rzeczywistym i bieżącego planowania kosztów energii, w tym włączania niektórych urządzeń, takich jak pralki, zmywarki  w czasie obowiązywania taryf ekonomicznych. Najistotniejszą korzyścią jest sposób rozliczania odbiorców z dystrybutorami energii – dotychczasowe prognozy zostaną zastąpione rachunkami za rzeczywiste zużycie prądu. Pozwoli to zaoszczędzić nawet do kilkunastu proc. wykorzystywanej dziś energii. Nasze systemy pozwalają na znaczne oszczędności także u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. – korzyści wynikające ze stosowania inteligentnych liczników opisuje Michał Czeredys, Prezes Zarządu ARCUS SA.

W oferowanych przez Grupę ARCUS narzędziach do zarządzania infrastrukturą energetyczną i licznikami energii elektrycznej wykorzystujemy systemy ADDAX opracowane przez ADD Grup. Umożliwiają one dwukierunkową transmisję danych po liniach energetycznych (niskiego i średniego napięcia) i pozwalają na zarządzanie bilansowaniem energii oraz zdalną transmisję danych z liczników (tzw. technologia “smart”) – dodaje Michał Czeredys.

Projekt wdrażany w Energa Operator SA jest jedynym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w branży energetycznej i w chwili obecnej największym planowanym przedsięwzięciem w zakresie inteligentnych sieci w Polsce. Jednocześnie początkuje proces przygotowania operatorów do zmian na rynku obrotu energią, w tym wprowadzania specjalnych taryf i efektywnego zarządzania energią elektryczną.

Podpisana umowa z Energą jest pierwszym większym kontraktem, do którego Grupa ARCUS przygotowywała się przez ostatnie trzy lata, tworząc jedno z największych na polskim rynku centrów kompetencyjnych w zakresie inteligentnych sieci. Wykonana przez nas praca, poniesione nakłady, wsparte jednocześnie dużym doświadczeniem naszego partnera – firmy ADD, światowego potentata na rynku liczników do zdalnego odczytu danych, przyczyniły się do przygotowania innowacyjnego na polskim rynku rozwiązania, którym powinny być zainteresowane wszystkie przedsiębiorstwa dystrybuujące energię elektryczną w Polsce. – dodaje Grzegorz Szyszka, Prezes Zarządu T-Matic Systems Sp. z o.o.

ARCUS ENERGA.pdf