efes


Zaproszenie do skaładania ofert na zarządzanie projektem w ramach EFS

Arcus S.A. zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowo-doradczego „Doskonalenie kompetencji pracowników ARCUS S.A. przez szkolenia i doradztwo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ARCUS_Zapytanie_rozliczanie