Inteligentne zarządzanie - grafika


Pieniądze w Twojej firmie są marnowane w różny niezauważalny sposób: niepotrzebne urządzenia, marnowanie zasobów i nieefektywna infrastruktura, itp. Pomożemy Ci to zmienić!

 

 

Arcus od wielu lat specjalizuje się w wielu działaniach, które pomagają firmom usprawnić proces zarządzania i oszczędzać dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Zarządzanie dokumentem

Rozwiązania systemowe oferowane przez Arcus S.A. w zakresie zarządzania dokumentem oparte są na profesjonalnej platformie technologicznej. Sprzęt wykorzystywany do tworzenia powyższych systemów pochodzi od renomowanych partnerów światowych i obejmuje: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz pełen zakres usług pozwalających zoptymalizować cykl życia dokumentów na każdym jego etapie.

Opracowany przez Arcusa i Kyocerę system Managed Document Services (MDS) – pozwala na kompleksowe zarządzanie obiegiem dokumentów. Optymalizuje cały proces produkcji dokumentów – od zadania wydruku/kopii, proces archiwizacji, przepływ pracy, bezpieczeństwa danych i wpływu na środowisko naturalne.

To holistyczne podejście sprawia, że MDS jest wyjątkowy i istotny dla strategii każdej firmy, która chce poznać potencjał redukcji kosztów i znacznie je obniżyć. MDS może obniżyć koszty produkcji i obiegu dokumentów o około 30%.

ARCUS KYOCERA MDS wykorzystuje proces Oceny, Projektowania, Implementacji, Zarządzania i Optymalizacji, aby precyzyjnie określić koszty produkcji dokumentów, dostosować środowisko obiegu dokumentów do profilu działalności firmy, a w konsekwencji ograniczyć koszty i zwiększyć wydajność i efektywność systemu. Co więcej, oferując szeroki zakres usług z jednego źródła, ARCUS KYOCERA MDS eliminuje stratę czasu i marnotrawstwa zasobów.

Zarządzanie korespondencją

Systemy zarządzania strumieniem korespondencji obejmują rozwiązania oparte na dwudziestoletnim doświadczeniu ARCUS S.A. na rynku pocztowym i współpracy z amerykańskim partnerem, światowym dostawcą urządzeń do obsługi korespondencji – Pitney Bowes.

Projekty informatyczne

Realizujemy informatyczne projekty integratorskie. Arcus skupia się na następujących obszarach:

Systemy Zunifikowanej Komunikacji (Unified Communications)

Dostawy i wdrożenia infrastruktury IT

 • Oprogramowanie, serwery, storage & backup, komputery, terminale
 • Infrastruktura dla systemów medycznych typu PACS/RIS
 • Sieci WAN i LAN
 • Sieci Wi-Fi
 • Serwerownie

Optymalizacja procesów biznesowych

Współpracując z klientami przy wdrażaniu systemów zarządzania procesami, bardzo często spotykamy się z procesami, które są nieoptymalne, co oznacza, że firma traci czas na niepotrzebne operacje, tym samym koszty działalności są większe, niż mogłyby być.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu, Arcus wypracował metodykę optymalizacji procesów opartą o BPM (Business Proces Management) polegającą na:

 • Identyfikacji typów informacji znajdujących się w obiegu w organizacji,
 • Identyfikacji i odwzorowaniu w notacji UML procesów obiegu informacji oraz towarzyszących im rejestrom danych,
 • Identyfikacji cech (metadanych) obiektów występujących w procesie, ich stanów oraz warunków przejścia między stanami,
 • Przygotowaniu zaleceń optymalizacyjnych.

W przypadku wykazania możliwości znaczącej optymalizacji procesów obiegu informacji w firmie/instytucji Arcus wskazuje na potrzebę wparcia tych procesów poprzez wdrożenie systemów informatycznych i proponujemy rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta.

Inteligentna telematyka w biznesie

Arcus jest wiodącym na rynku operatorem telematycznym i dostawcą w pełni zintegrowanych, nowoczesnych narzędzi kontrolingowych. Jego flagowym rozwiązaniem jest system kontrolingu TiMS (T-matic Management System).

System TiMS umożliwia:

 • Ciągłą analizę wykorzystania parku maszyn roboczych, floty
  transportu ciężarowego lub samochodów osobowych.
 • Dostęp do danych jest możliwy z dowolnego miejsca korzystając
  z przeglądarki internetowej.
 • Aplikacja internetowa z danymi typu “real time” umożliwia modułowe
  poziomy dostępu, prezentuje wykresy graficzne oraz raporty
  w różnych formatach.

Smart Grid

Są to inteligentne sieci elektroenergetyczne, w których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku.

Rozwiązanie ma na celu dostarczenie usług energetycznych zapewniając dostępność i jakość energii, jak również zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Dodatkowymi korzyściami Smart Grid są możliwości wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz integrowanie procesów przesyłania danych pomiarowych różnych mediów.

T-matic Systems S.A. jest liderem w dostarczaniu rozwiązań wchodzących w skład inteligentnych sieci energetycznych w Polsce poprzez masowe i udane wdrożenia
smart metering. Wysoką jakość usług zapewniają posiadane przez nas kompetencje
doradztwa w procesie inwestycyjnym, praktyczna wiedza technologiczna ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji oraz relacje biznesowe z wyselekcjonowanymi
producentami na świecie.

 

Źródło: Business Magazine, styczeń (3)/2015.