Fotografia przedstawiająca Oddział w Poznaniu


 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 23 stycznia 2015r. Oddział Arcus S.A. w Poznaniu zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

 

Arcus S.A. O/Poznań

Ul. Metalowa 3

60-118 Poznań

 

Numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.

Serdecznie zapraszamy do nowej lokalizacji.