Logo Pulsu Biznesu


“Zaadresują, nadrukują i zakleją”

Urzędy i firmy pracujące z wieloma klientami, często wysyłają setki, a nawet tysiące listów, co zajmuje nawet do 40 proc. czasu pracy.

Arcus oferuje profesjonalne urządzenia umożliwiające szybką wysyłkę korespondencji. Według raportu opracowanego przez brytyjska instytucję rządową — Department for Work and Pensions (DWP) — przygotowanie korespondencji masowej może zająć nawet do 40 proc. czasu pracy w urzędzie, który kontaktuje się z ponad 1000 klientów tygodniowo. Chodzi zwłaszcza o instytucje administracji publicznej, sądownictwo, służbę zdrowia, szkolnictwo. Podobnie jest w biznesie. Jak stwierdza „Los Angeles Times”, amerykańskie spółki miejskie zajmujące się dostawą i rozliczaniem mediów mimo przechodzenia na systemy elektroniczne zastanawiają się nad outsourcingiem przygotowania i wysyłki korespondencji masowej ze względu na pracochłonność tych czynności. W firmach, instytucjach i urzędach, które wykonują działania na rzecz klienta masowego niezbędnym sprzętem są więc ułatwiające prace specjalne urządzenia.

To kopertownice, adresarkiotwieraczki. Pracują sprawniej niż personel biurowy, oszczędzają czas i pieniądze. Pozwalają pominąć tak uciążliwe prace jak przygotowanie setek lub tysięcy listów, złożenie ich i umieszczenie w kopertach. Profesjonalna kopertownica dokonuje wszystkich tych działań z wydajnością 24 tys. pism na godzinę. Tego typu rozwiązania oferuje firma Arcus. Należą do nich wyspecjalizowane systemy firmy Pitney Bowes.

Jak stwierdza Maciej Ziemski, dyrektor sprzedaży w Arcusie, przedsiębiorcy chętnie inwestują w urządzenia, które potrafią złożyć zawartość koperty, nadrukować profesjonalnie adres, logo albo reklamę lub otworzyć otrzymane listy.

— Zwracamy uwagę na profesjonalny wygląd listów i paczek, dlatego przedsiębiorcy są zainteresowani urządzeniami, które ułatwiają pracę osobom zajmującym się obsługą korespondencji, a ponadto dbają o właściwy wizerunek firmy — mówi Maciej Ziemski. Urządzenia kopertujące zainstalowane w firmie poza ułatwieniem zarządzania korespondencją mają jeszcze i inne zalety. Są to bezpieczeństwo danych i ograniczenie pomyłkowego wysyłania listów, dokumentów i faktur na niewłaściwy adres. Zapewniając sprawną wysyłkę korespondencji, umożliwiają także np. szybszy spływ należności.

Oferta Arcusa obejmuje nie tylko wyspecjalizowane kopertownice, ale całe ciągi do masowej wysyłki korespondencji. W ich skład wchodzą także adresarki, nanoszące na każdą kopertę logo i nadruk ( także w wielu kolorach) oraz wypełniające automatycznie tzw. zwrotki — formularze, z których korzysta się przy korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dostępne w Arcusie trzy modele adresarek Pitney Bowes są praktycznie częścią rozwiązania IT wykorzystującego druk atramentowy w rozdzielczości do 600 dpi w kolorze.

Najprostsze adresują z wydajnością do 4200 kopert, a najbardziej wydajne osiągają nawet do 30 tys. w ciągu godziny. Urządzenia umożliwiają wydruk na wszystkich, również niestandardowych, formatach kopert — do C4 włącznie. Następną częścią ciągu obsługi korespondencji są otwieraczki. Niektóre modele w ciągu godziny mogą otworzyć do 24 tys. listów w reżimie automatycznym. Dla porównania wydajność jednego pracownika w tym samym czasie wynosi 100 kopert.

Arcus poza sprzedażą tych urządzeń oferuje także outsourcing kopertownicy lub adresarki w formie najmu bądź dzierżawy. Umożliwia to znaczne ułatwienie pracy i jej przyspieszenie bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Koszty użytkowania są rozłożone na kilka lat, a spółka Arcus w ramach umowy zapewnia także profesjonalny serwis urządzeń.

Źródło: Puls Biznesu