logo Fakturomat


Miesięcznik „Business Magazine” w ostatnim numerze opublikował raport „ABC technologii dla nowoczesnego biura”. W jednym z artykułów pojawiło się nowe rozwiązanie – Fakturomat. To system oferowany przez wchodzącą w skład Grupy Arcus spółkę Docusoft, który pozwala na automatyczne zaczytywanie do systemów danych z faktur.

Cytowany przez Business Magazine prezes Docusoft Andrzej Nycz wyjaśnia, jak prosty jest mechanizm działania Fakturomatu: „Najpierw dokument trafia do skanera, by po chwili nastąpiło zaczytanie danych z obrazu. Potem są one interpretowane ze względu np. na wartości czy daty, a następnie weryfikowane, dzięki czemu uzyskujemy potwierdzenie poprawności numerów kont bankowych czy wyliczonych sum. W ostatnim etapie, tak przetworzone dane trafiają do systemów obiegu dokumentów”.