Arcus Systemy Informatyczne logo


Arcus Systemy Informatyczne opracowało narzędzie pozwalające na praktyczne wykorzystanie stosowanych przez firmy czy instytucje programów i systemów informatycznych. Rozwiązanie one4all zostało przygotowane w czterech wersjach dla: administracji, przedsiębiorstw usługowych oraz produkcyjnych oraz dla uczelni wyższych. O zastosowaniu tego narzędzia na uczelniach czytamy na internetowych stronach dziennika Rzeczpospolita”.

W opublikowanym komentarzu Maciej Czernaś,  wiceprezes Zarządu Arcus Systemy Informatyczne, mówi:  „Udało nam się stworzyć w dużej mierze zautomatyzowany system, który pozwala planować, rozliczać i jednocześnie księgować zdarzenia występujące na projektach. Budżety projektów prowadzone są według dwóch ujęć – planu zawartego w umowie z instytucją finansującą oraz w powiązaniu z planem rzeczowo-finansowym uczelni.