Logo Vario


Optymalizacja procesów biznesowych

Współpracując z klientami przy wdrażaniu systemów zarządzania procesami, bardzo często spotykamy się z procesami, które są nieoptymalne, co oznacza, że firma traci czas na niepotrzebne operacje, tym samym koszty działalności są większe, niż mogłyby być.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu, Arcus wypracował metodykę optymalizacji procesów opartą o BPM (Business Proces Management) polegającą na:

  • Identyfikacji typów informacji znajdujących się w obiegu w organizacji,
  • Identyfikacji i odwzorowaniu w notacji UML procesów obiegu informacji oraz towarzyszących im rejestrom danych,
  • Identyfikacji cech (metadanych) obiektów występujących w procesie, ich stanów oraz warunków przejścia między stanami,
  • Przygotowaniu zaleceń optymalizacyjnych.

W przypadku wykazania możliwości znaczącej optymalizacji procesów obiegu informacji w firmie/instytucji Arcus wskazuje na potrzebę wparcia tych procesów poprzez wdrożenie systemów informatycznych i proponujemy rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta. 

 

Źródło: Business Magazine, styczeń (3)/2015.