Logo Arcus Systemy Informatyczne


Realizujemy informatyczne projekty integratorskie. Arcus skupia się na następujących obszarach:

Systemy Zunifikowanej Komunikacji (Unified Communications)

Dostawy i wdrożenia infrastruktury IT

  • Oprogramowanie, serwery, storage & backup, komputery, terminale
  • Infrastruktura dla systemów medycznych typu PACS/RIS
  • Sieci WAN i LAN
  • Sieci Wi-Fi
  • Serwerownie

 

Źródło: Business Magazine, styczeń (3)/2015.