platforma ZUCH

Spółka Arcus Systemy Informatyczne z Grupy Arcus została zakwalifikowana do rządowej platformy ZUCH (System Zapewniania Usług Chmurowych). Projekt ten skupia się na udostępnianiu usług chmurowych dla jednostek sektora publicznego. Przez system można będzie uzyskać pomoc w zakresie wyboru dopasowanego do danych potrzeb katalogu usług oraz dokonać ich zakupu. 

Opublikowane usługi Arcus SI to przede wszystkim wdrożenie i wparcie chmurowych rozwiązań biznesowych od Microsoft – Dynamics 365, w takich obszarach jak: zarządzanie dokumentami, workflow, documentflow, kadry i płace, analizy biznesowe, raportowanie, CRM, zarządzanie kontaktami z klientem, logistyka, transport, magazyny, zarządzanie firmą, sprzedaż, zarządzanie uczelnią, finanse i księgowość.

Inne obszary w katalogu usług to między innymi: praca grupowa, zarządzanie projektami, planowanie, projektowanie procesów biznesowych.

Więcej o projekcie: https://chmura.gov.pl/informacje/czym-jest-zuch/