arcus2


Czwarty kwartał 2009 roku, mimo spowolnienia gospodarczego, przyniósł pierwsze efekty strategicznych decyzji Zarządu dotyczących optymalizacji oferty oraz wzmocnienia struktur handlowych. W IV kwartale Spółka osiągnęła 58,8 mln zł przychodów, natomiast Grupa Kapitałowa wypracowała 60,8 mln zł (rok wcześniej było to odpowiednio 56,2 mln zł i 59,5 mln zł).

Wypracowany w IV kwartale jednostkowy zysk netto wyniósł 5,6 mln zł, natomiast skonsolidowany 5,7 mln zł (rok wcześnie odpowiednio 2,3 mln zł i 3,6 mln zł).

– Bardzo dobre wyniki za IV kwartał potwierdzają, że podejmowane w ostatnich kwartałach decyzje były właściwe. Obecnie koncentrujemy się na działaniach, które zmierzają do podtrzymania dobrej tendencji z IV kwartału – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu Arcus S.A. – Optymalnie wykorzystujemy już utworzone struktury handlowe i pracujemy nad podpisaniem kolejnych umów w zakresie dostarczania m.in. najoszczędniejszych na rynku drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Mita, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w kraju. Ponadto poszerzamy ofertę o sprzedaż zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjno-informatycznych, które powinny pozwolić w przyszłości osiągać większą rentowność sprzedaży oraz zmniejszyć zależność przychodów i wyników od koniunktury gospodarczej.

W IV kwartale Arcus S.A. zawarł największe kontrakty 2009 roku, m.in. umowę handlową o wartości ponad 10 mln zł, w ramach której dostarczy innowacyjne na polskim rynku rozwiązania poczty hybrydowej dla Fibra Hallo Sp. z o.o. Podpisanie kontraktu jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy zespołu handlowego, który przygotował kompleksową ofertę opartą na systemach Pitney Bowes, światowego lidera innowacyjnych rozwiązań dla rynku pocztowego i partnera Arcus S.A. Ten kontrakt dodatkowo wzmacnia już ugruntowaną pozycję Spółki na rynku zarządzania korespondencją masową. Druga ważna umowa o wartości 7,8 mln zł została zawarta z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na jej podstawie Arcus S.A. świadczyć będzie przez okres dwóch lat usługę serwisu pogwarancyjnego 998 sztuk wysokowydajnych drukarek laserowych Kyocera FS 9100DN. Ponadto, w efekcie pracy wykonanej w 2009 roku doszło do podpisania w styczniu br. kolejnych dwóch umów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dostarczenie 2400 sztuk najoszczędniejszych pod względem kosztów eksploatacji drukarek na rynku Kyocera Mita FS-4020DN o wartości 11 mln zł brutto.

Pomimo spowolnienia gospodarczego ARCUS S.A. zrealizował cel i zakończył 2009 rok wynikiem dodatnim. Jednostkowo Spółka wygenerowała w całym 2009 roku 113,9 mln zł przychodów i 823 tys. zł zysku netto (rok wcześniej odpowiednio 128 mln zł i 4 mln zł), natomiast jako Grupa Kapitałowa osiągnęła 119,6 mln zł sprzedaży i 790 tys. zł zysku netto (rok wcześniej odpowiednio 131,8 mln zł sprzedaży i 5,2 mln zł zysku netto). Cel ten został osiągnięty dzięki podjętym we wcześniejszych kwartałach decyzjom, mającym na celu zwiększenie potencjału sprzedażowego oraz rozszerzenie portfolio produktowego.

– W 2009 roku ponieśliśmy koszty operacyjne związane z rozbudową sieci handlowej, zatrudnieniem specjalistów od sprzedaży usług o wysokiej rentowności, takich jak outsourcing i dzierżawa, co wpłynęło na zmniejszenie zysku netto w stosunku do roku poprzedniego – mówi Konrad Kowalczuk, Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu Arcus S.A. – Jednak pozytywne efekty tych działań są widoczne już w wynikach za bardzo dobry IV kwartał. W tym czasie Spółka poszerzyła krąg potencjalnych klientów, doprowadzając do zamknięcia pierwszych transakcji w zakresie nowej części swojej oferty, skierowanej m.in. do sektora biznesowego.