arcus2


.Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) z siedziba w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 marca 2010 roku (wtorek), na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 na parterze (konferencyjnej).

Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie bieżącym 5/2010 oraz ogłoszeniu o zwołaniu NWZA.