Logo dziennika "Rzeczpospolita"


“Służbowa podróż w sieci, czyli wszystko na ekranie”

Nowoczesna technologia informatyczna rewolucjonizuje wymianę informacji i danych w organizacjach.Komunikacja zunifikowana to połączenie wszelkich metod komunikacji (połączenia telefoniczne – stacjonarne i mobilne, telekonferencje, poczta elektroniczna, komunikatory, faksy, poczta głosowa, status dostępności użytkowników) w jeden spójny system.

Użytkownicy otrzymują w jednym miejscu dostęp do wszystkich kanałów komunikacyjnych, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi systemami i urządzeniami. Widzą także, czy współpracownicy są w danej chwili dostępni online. Rozwiązania tego typu pozwalają odbierać rozmowę telefoniczną na komputerze lub pocztę e–mail przez komórkę, umożliwiają komunikację z każdym aktywnym użytkownikiem systemu. Poprzez możliwość nagrywania rozmów czy telekonferencji można ponownie wracać do tych treści.

– Nadmiar informacji, osobne hasła i skrzynki pocztowe, duża liczba wiadomości, e–maili, faksów oraz brak historii kontaktu często ograniczają produktywność pracowników i powodują opóźnienia w przekazywaniu informacji. Ujednolicenie interfejsu użytkownika i dostępność do wszystkich kanałów komunikacji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu przez jedno kliknięcie myszy daje zupełnie nowe możliwości. System umożliwia profesjonalną i szybką komunikację z klientami i współpracownikami, zwiększa wydajność i efektywność działania pracowników, a dzięki temu rentowność firmy – mówi Krzysztof Jaśkiewicz z Arcus Systemy Informatyczne – Grupa Arcus.

– Dzięki możliwości komunikacji wizualnej z dowolnego miejsca i wysokiej jakości komunikacji wideo (HD) możemy niemal tak samo jak na żywo odbywać spotkania z klientami, współpracować z innymi pracownikami firmy. Możliwe jest uczestnictwo w szkoleniach, zebraniach, prezentacjach. To oszczędność czasu i przede wszystkim pieniędzy – mówi Krzysztof Jaśkiewicz.

Tego rodzaju systemy dają największy zwrot z inwestycji w organizacjach wielooddziałowych oraz wykorzystujących pracę zdalną. Arcus Systemy Informatyczne oferuje rozwiązania komunikacyjne oparte na technologii Microsoft. Systemy Microsoft Lync oraz Microsoft Exchange jako spójne rozwiązanie komunikacji zunifikowanej są powiązane z MS Office, najpopularniejszym pakietem aplikacji biurowych. Arcus Systemy Informatyczne posiada także własne aplikacje rozbudowujące funkcje Microsoft Lync i Exchange, takie jak Arcus Contact Center oraz InfoChat dla Lync. Zintegrowanie ich z Microsoft Dynamics CRM oraz SharePoint jeszcze bardziej poprawia produktywność organizacji.

– Obecne modele sprzedaży licencji Microsoft w postaci subskrypcji (Office 365) pozwalają elastycznie zarządzać posiadanymi licencjami oraz nie ponosić wysokich kosztów początkowych inwestycji. Aplikacje dostępne z chmury jako SaaS zmniejszają znacząco zapotrzebowanie na infrastrukturę IT, upraszczają obsługę pracownikom IT, przez co znacząco obniżają całkowite koszty utrzymania (TCO) systemów informatycznych. Tak działająca infrastruktura IT jest łatwiejsza w obsłudze w  outsourcingu – dodaje Krzysztof Jaśkiewicz.

dsp.

Źródło: “Rzeczpospolita”, 3.09.2014. “Oszczędne zarządzanie w firmie i instytucji”.