Data: 16 czerwca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA uruchomienie akredytywy importowej

ARCUS SA uruchomienie akredytywy importowej.

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż uzyskał potwierdzenie skutecznego uruchomienia akredytywy importowej dzielonej Emitentowi przez HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości 5 mln Euro, udzielonej na rzecz Kyocera Document Solutions Europe B.V. z siedzibą w Holandii.

Termin dostępności akredytywy mija 12 czerwca 2015 roku /przy terminie ostatecznego załadunku w dniu 1 marca 2015 roku. Zabezpieczenie w/w umowy oraz wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych, przy czym wartość poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: RMF GPW § ust. 1 pkt 7

Do pobrania