Data: 18 czerwca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA uchwały powzięte przez ZWZA.

ARCUS SA uchwały powzięte przez ZWZA.

Raport bieżący z plikiem 13/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2014 roku (“ZWZA”).

ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W  stosunku do żadnej Uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna:  RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9

Załącznik: Uchwały powzięte przez ZWZA ARCUS S.A.