Data: 3 marca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA

ARCUS SA zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu w sprawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przez ENERGA-OPERATOR SA.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2013 z dnia 17 grudnia br i 37/2014 z dnia 30 grudnia 
2013 roku, , Zarząd Arcus S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział 
Gospodarczy, przesłał zawiadomienie, iż przychyla się do wniosku stron czyli Energa – Operator SA i 
Konsorcjum Arcus SA i T-matic Systems SA, i odracza posiedzenie Sądu w sprawie postępowania 
pojednawczego do maja 2014 roku, przy czym kolejny termin będzie terminem ostatecznym. 
Informacja o dokładnym terminie rozprawy zostanie przekazana stronom przez Sąd, w osobnej 
korespondencji. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 8 

Do pobrania