Data: 20 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport bieżący 20/2013 

Zarząd Spółki Arcus S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku, Pan Krzysztof Rajczewski w związku z istotnym zwiększeniem obowiązków zawodowych, złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Czeredysa, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej . Pan Krzysztof Rajczewski, poinformował o swojej rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, z dniem 19 czerwca 2013 roku. 

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 21 
 

 

Do pobrania