Data: 21 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 24/2013 

Zarząd spółki ARCUS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 11, postanowiło z zysku Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku wypłacić dywidendę w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) na akcję, z pominięciem akcji dotychczas skupionych przez Spółkę w celu umorzenia. 

Kwota przeznaczona na dywidendę to 732 000,00 zł. Dywidenda może zostać wypłacona dla 7 320 000 akcji. 

Dzień przyznania prawa do dywidendy określa się na 15 lipca 2013 roku, a dzień jej wypłaty na 1 sierpnia 2013 roku. 

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust. 2

Do pobrania