Data: 21 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA zmiany w składzie rady nadzorczej

Raport bieżący z plikiem 23/2013 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 roku, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na mocy Uchwały nr 21, w związku z rezygnacją z prac w Radzie Nadzorczej Pana Krzysztofa Rajczewskiego (o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 20/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku), do składu Rady Nadzorczej został powołany z dniem 20 czerwca 2013, Pan Tomasz Pelc. 

W załączniku – życiorys Pana Tomasza Pelca. 

Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt 21 i 22