Data: 28 lipca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacja o nabyciu znaczących aktywów

ARCUS SA informacja o nabyciu znaczących aktywów

Zarząd Arcus S.A. (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu Bieżącego nr 18/2014 i wykonując Uchwałę nr 23 ZWZA

z dnia 18 czerwca 2014 roku przekazuje, że wszedł posiadanie informacji, iż Krajowy Rejestr Sądowy z siedzibą w Lublinie, dokonał wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Spółki Syntea Business Solutions Sp. z o.o. o numerze 0000031806, będącej przedmiotem transakcji opisanej w w/w raporcie, zmienił treść umowy Spółki nadając jej w całości nowe brzmienie, w tym zmieniając nazwę z Syntea Business Solutions Sp. z o.o. na Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 14

Do pobrania