Data: 14 lipca 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi.

ARCUS SA transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zarząd Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 roku Arcus S.A. zawarł z T-matic Systems S.A., umowę zakupu 100% udziałów w Durau Sp. z o.o., spółce zależnej T-matic Systems S.A.

Wartość transakcji: 100 000 zł.

Transakcja jest efektem dopasowania struktury Grupy Kapitałowej Arcus do strategii działalności Grupy.

Durau Sp. z o.o. jest grupą zakupową świadczącą usługi w zakresie obrotu mediami i usług dla biznesu. T-matic Systems S.A. utworzyła i nabyła 100% udziałów w Durau Sp. z o.o. w listopadzie 2013 roku.

Podstawą publikacji raportu jest transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Do pobrania