Data: 25 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – uzupełnienie informacji na temat członka rady nadzorczej.

Raport bieżący 26/2013 

W uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 23/2013 z dnia 21 czerwca 2013, Zarząd Spółki informuje o spełnieniu kryterium niezależności Pana Tomasza Pelca, powołanego w skład Rady Nadzorczej Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2013 roku. Zgodnie z jego świadczeniem nie występują żadne powiązania o charakterze rodzinnym pomiędzy nim a Członkami Zarządu Arcus S.A., osobami zarządzającymi wyższego szczebla oraz pozostałymi Członkami Rady NadzorczejArcus S.A. 

Pan Tomasz Pelc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ARCUS S.A., nie jest wspólnikiem lub członkiem organu jakiejkolwiek spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec ARCUS S.A. (ani członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej prowadzącej taką działalność) oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 22 

Do pobrania